Dzieło Kolpinga w powiecie olkuskim

Tam znajdziesz wsparcie

W dniach od 18 do 21 maja w całej Małopolsce odbywają się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, podczas których firmy, organizacje oraz instytucje korzystające ze wsparcia środków unijnych mogą zaprezentować swoje osiągnięcia, organizując spotkania, warsztaty, imprezy plenerowe, oferując darmowe badania lub zapraszając do zwiedzania swych ekspozycji, wystaw lub nawet siedzib, na co dzień niedostępnych dla osób postronnych. Sprawdziłem więc na stronie akcji gdzie w najbliższej okolicy takie wydarzenia będą miały miejsce i udałem się z notatnikiem oraz aparatem, by dowiedzieć się czegoś więcej...

Na rynku Srebrnego Grodu, w czwartkowe południe spotykam samotną przedstawicielkę Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, która informuje przechodniów o prowadzonych projektach: „Małopolskie Aktywne Kobiety” i „Tak, potrafię!”. Pierwszy kierowany jest do grupy bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 50 roku życia (także opiekujących się starszym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7), a drugi do niepracujących młodych w wieku od 15 do 29 roku życia, którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy, nie kształcą się i nie szkolą. Pomocą objęci są mieszkańcy powiatów: olkuskiego, brzeskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

-„Pomagamy zarówno znaleźć pracę, jak również organizujemy staże, kursy i szkolenia, czyli wszystko, co pozwala się rozwinąć, żeby zacząć zarabiać i realizować swoje pomysły” – informuje Barbara Borejszo. Wystarczy, że zbierze się grupa 5-6 zainteresowanych osób, a doradcy rozpoczynają z nimi pracę. Choć projekty realizowane są od zeszłego roku, wolne miejsca jeszcze czekają, a rekrutacje prowadzone będą do marca 2018 roku.

Stoisko informacyjne z prawdziwego zdarzenia zorganizowano w pobliskim Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie na sali konferencyjnej piętrzą się ulotki i wszelkie materiały promocyjne, na ekranie wyświetlane są filmy i prezentacje przybliżające założenia obu projektów, a przedstawicielki związku wyjaśniają zainteresowanym ich szczegóły. -„Tłumów nie mamy” – z żalem w głosie informuje Anna Woszczyna, dlatego z nadzieją wita przedstawiciela lokalnych mediów. Słabe efekty dotychczasowej działalności w powiecie olkuskim kładzie na karb braku stałej siedziby przedstawicielstwa związku w tym mieście. Tam, gdzie funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” (np. w Krakowie, Brzesku, Oświęcimiu, Wadowicach), łatwiej dotrzeć jest do osób z problemami. W Olkuszu aktywiści Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce korzystają z uprzejmości władz samorządowych, które udostępniają im pomieszczenia, ale gdyby pojawiła się jakaś inicjatywa w tym względzie, prawdopodobnie podobne centrum udałoby się uruchomić także i tu...

Dopytuję, na czym w praktyce polega wsparcie ze strony Dzieła Kolpinga. Wyjaśnia mi to Magda: -„Ja, przystępując do tego projektu, już wcześniej znalazłam sobie pracodawcę. Po odbyciu spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i wypracowaniu indywidualnego programu działania, w ramach projektu zaproponowano mi staż”. Ale znalezienie pracodawcy nie jest konieczne. Związek sam także poszukuje firm zainteresowanych przyjęciem stażystów, zapewniając przez kilka miesięcy pokrycie kosztów z tym związanych. Warunkiem jest gwarancja zatrudnienia danej osoby na kolejny okres. -„Oferujemy różne formy wsparcia i z pewnością każdy potrzebujący znajdzie coś dla siebie” – miłe panie zachęcają do kontaktu z przedstawicielstwami Dzieła Kolpinga wręczając ulotki informacyjne. Można dowiedzieć się z nich m.in., że do tej pory, z różnych form wsparcia kierowanych do ludzi młodych, skorzystało ponad 100 osób – 30 odbyło 4-miesięczny staż, 12 wykorzystało bony stażowe, 28 uczestniczyło w kursach i szkoleniach, 18 otrzymało bony szkoleniowe, 11 znalazło pracę, a 10 – dzięki otrzymanej dotacji – rozpoczęło działalność gospodarczą. Na prezentowanych w sali konferencyjnej slajdach można zobaczyć efekty ich zaradności.

Gdy omawiamy szczegóły obu projektów, do sali wchodzą osoby zainteresowane pomocą w znalezieniu pracy. Kończę rozmowę i z garścią ulotek pod pachą wychodzę na zalany słońcem olkuski rynek.

Wojciech Szota

* * *

Dzieło Kolpinga, bo takiej nazwy najlepiej używać w przypadku tej organizacji, to różnorakie akcje, projekty i przedsięwzięcia prowadzone w 61 krajach świata, z wykorzystaniem środków darczyńców, ale także rządów czy różnych organizacji międzynarodowych; w tym przypadku – z wykorzystaniem środków przeznaczonych na aktywizację zawodową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Wszelkie projekty realizowane są w oparciu o stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga, które funkcjonują przy parafiach katolickich. W Polsce działa ok. 50 takich rodzin (w tym także grup Młodego Kolpinga), skupiających ponad 1200 członków. Wszystkie te stowarzyszenia zrzesza Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie, który z kolei jest członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, koordynującego działalność światowej wspólnoty ze swej siedziby w Kolonii. Założycielem ruchu był ks. Adolph Kolping, który w XIX wieku pracując w Zagłębiu Ruhry jako duszpasterz młodzieży rzemieślniczej, poparł założenie w 1849 roku Związku Czeladników, a później także kolejnych podobnych organizacji, dając podwaliny pod współczesne Dzieło Kolpinga. Dzięki niemu wielu młodych ludzi znalazło pracę, wzięło udział w szkoleniach i kursach zawodowych, skorzystało z doradztwa zawodowego, odbyło wolontariaty zagraniczne, czy uczestniczyło w międzynarodowych spotkaniach młodzieży.

 


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ