Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu

4 listopada 1963 roku oddano oficjalnie do użytku nową szkołę, której nadano imię Adama Mickiewicza. Uroczystość zgromadziła mieszkańców Wolbromia, szczególne części „Nowe Miasto” oraz wielu zaproszonych gości, wśród których kroniki wymieniają ministra Lucjana Motykę. Okolicznościowy referat wygłosiła uczennica Zosia Filipecka, późniejsza długoletnia nauczycielka tejże placówki.

Budowa owego Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego trwała dwa lata i rozpoczęła się z inicjatywy dyrekcji i załogi Zakładów Przemysłu Gumowego. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły stanął ówczesny dyrektor fabryki Stanisław Biela. Akt założycielski został uroczyście wmurowany 6 września 1961 roku. Prace budowlane prowadziło Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, którego dyrektorem był Piotr Adamusik, kierownikiem budowy Józef Duch, a inspektorem nadzoru Ireneusz Krzemień.

Pierwszym kierownikiem nowej placówki został Konstanty Dylewicz.

 

Początki nie były łatwe. Pomoce naukowe i sprzęty ze starej szkoły były nieliczne i zniszczone, trzeba było zatem liczyć na pomoc hojnego zakładu i rodziców. Jak wspominają jednak uczniowie oraz nauczyciele, atmosfera w szkole była wspaniała. Dość szybko, obok nauki, na stałe zagościły w kalendarzu imprez zabawy choinkowe, obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Patrona Szkoły, uroczystości związane ze świętami państwowymi. Uczniowie chętnie włączali się także w prace na rzecz środowiska lokalnego.

W 1966 roku powstają drużyny harcerskie, którymi kieruje druhna Regina Pałka. Od tego też roku pobyt w podstawówkach wydłuża się do 8 lat i dzieci muszą uczyć się na dwie zmiany, gdyż budynek służy także młodzieży Technikum Chemicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Mimo trudnych warunków, w tym czasie powstaje, pod kierunkiem Ryszarda Jakubowskiego, Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze.

Począwszy od roku 1974/75 placówka staje się gminną szkołą zbiorczą. Do pomocy dyrektorowi zostaje powołany jego zastępca – Roman Motowidlak, któremu udaje się wprowadzić dla uczniów wszystkich klas naukę języka angielskiego. Prowadzi ją przez szereg lat Eugeniusz Skibicki.

Od samego niemal początku uczniowie szkoły zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Kroniki odnotowują nazwiska wyróżniających się uczniów, m.in.: Bożeny Kazusek, Andrzeja Habrynia, Doroty Kubrak, Anny Bratek, Jolanty Makowskiej, Adama Stefaniaka, Małgorzaty Chaberko, Jolanty Kuś, Jana Sikory, Leszka Wichra, a także wybitnych młodych sportowców: Jacka Dzionka, Jerzego Paci, Adama Osmendy, Waldemara Węglarza, Marka Gryciuka, Waldemara Kalarusa, Iwony Giżeckiej, Barbary Zgadzaj.

W 1977 szkoła zyskuje nowe kierownictwo – funkcję dyrektora obejmuje Władysława Bijakowska, a jej zastępcą zostaje Waldemar Grudzień. Rok później placówka zyskuje sztandar. Podniosła uroczystość z tej okazji ma miejsce 11 listopada w domu kultury.

Począwszy od roku 1979/80 młodzież TCh i ZSZ przenosi się do Zespołu Szkół przy ulicy Skalskiej, a w odzyskanych salach powstają nowe pracownie przedmiotowe, w tym również harcówka, w której pracę z młodzieżą przejmuje Krystyna Pluta.

Szkoła jest remontowana, przybywają nowi uczniowie z Chełmu i Poręby Górnej; w sumie ich liczba dochodzi do 600.

Za sprawą nauczycielki Zofii Neter powstaje zespół instrumentalno – wokalny „Wiolinek”, a w 1984 roku rodzi się kolejna inicjatywa – Zespół Pieśni i Tańca „Mali Wolbromiacy”, którymi kierują: Agnieszka Gołembiowska-Karoń, Anna Kaziród i Zofia Neter, przy dużej pomocy Barbary Motowidlak i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Obydwa zespoły reprezentują szkołę na licznych przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Ważną formą pracy z uczniami jest prężnie działające, pod okiem Jolanty Kowalskiej, Kółko Recytatorskie. Obdarzenie talentami poetyckimi i recytatorskimi uczniowie zdobywają liczne laury. Należy wspomnieć niektórych z nich, a są to: Edyta Mazur, Karina Nocoń, Iwona Perek, Renata Mazur, Aneta Rosa, Anna Kowalska, Katarzyna Salamon, Marta Rosa, Agnieszka Borowiecka.

Począwszy od roku 1984 przez kilka lat szkoła gości podczas wakacji Obóz Przysposobienia Obronnego, organizowany dla młodzieży ze Śląska.

Od roku szkolnego 1987/88 funkcję dyrektora ponownie sprawuje Konstanty Dylewicz, jego zastępcą jest Krystyna Strózik. Drugie dziesięciolecie życia szkoły także obfituje w wiele osiągnięć dydaktycznych i sportowych. Do wyróżniających się uczniów należą w tym czasie m.in.: Ewa Barczyk, Elżbieta Rotarska, Ewa Ścibor (łucznictwo), Marzena Pluta, Wojciech Pajda, Jerzy Makowski, Renata Mazur, Agata Nowak, Ewa Witos, Rafał Grela, Przemysław Latacz, Agnieszka Wiekiera, Bożena Żaba, Edyta Kudela, Piotr Przewięźlikowski, Agnieszka Nowakowska, Dorota Bałazy, Andrzej Pasternak, Ewa Pawlik, Aneta Majka, Karina Nocoń, Anna Sowińska, Dorota Bochenek, Agnieszka Karcz, Izabela Krężel, Robert Kulpa, Dariusz i Artur Nizińscy (szachy).

Z początkiem roku szkolnego 1991/92 dyrektorem szkoły zostaje Krystyna Strózik, a jej zastępcą Barbara Lewandowicz, pojawiają się nowe inicjatywy i pomysły, jak chociażby szkolne Mikołajki, Jasełka i Wigilia Bożonarodzeniowa, wycieczki i biwaki.

Najlepsi sportowcy w tym czasie, to: Jarosław Strózik, Mariusz Makuch, Maciej Żebro, Przemysław Kadula, Kamil Górski; w olimpiadach przedmiotowych dobrze spisują się – Filip Grzegorczyk, Przemysław Latacz, Magdalena Macura, Aneta Dela, Barbara Kabalak, Marcin Barczyk, Marcin Zyś; w konkursach recytatorskich – Katarzyna Laskowska, Małgorzata Salomon, Justyna Ściańska, Katarzyna Piątkowska; konkursie ekologicznym – Ilona Fabian, Filip Grzegorczyk, Marta Pietrus, Marcin Zębala; ortograficznym – Joanna Górnicka, Barbara Kabalak, Marek Kowalski, Joanna Kołdras, Marta Pietrus, Katarzyna Macura, Filip Grzegorczyk.

Przez kilka kolejnych lat szkoła gości swoich rówieśników ze Śląska na tzw. „Oazach wakacyjnych”. W 1993 roku „Dwójka” jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu języka Polskiego i Rejonowego Konkursu języka Rosyjskiego. Lata 90-te, to kolejne liczne sukcesy sportowe, wśród których na podkreślenie zasługują osiągnięcia łuczników trenowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego Bolesława Plutę w Uczniowskim Klubie Sportowym „Diana”. II miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Łuczniczych w Zamościu, czy III miejsce na Międzywojewódzkich Zawodach Łuczniczych, były możliwe dzięki dobrej postawie takich zawodniczek, jak: Karoliny Borowieckiej, Marzeny Białaś, Elżbiety Żurek oraz Anny Haberko i Magdaleny Starzyk.

Gdy w roku szkolnym 1998/99 wchodzi w życie reforma szkolnictwa, budynek musi pomieścić także Gimnazjum nr 2. Dyrektor Barbara Lewandowicz odchodzi na emeryturę, a dyrektor Krystyna Strózik na swego zastępcę powołuje Danutę Birlet. Nauka i wytężona praca dydaktyczna prowadzona jest z powodzeniem i sporymi osiągnięciami. W roku 2000 powstaje Szkolne Koło SKKT, które działa do dnia dzisiejszego pod opieką: Jadwigi Wolańskiej, Iwony Misztal, Agnieszki Szczepankiewicz, Ewy Kubik, Anety Dobrek oraz Gabrieli Pluty. W ramach koła uczniowie biorą udział w rajdach pieszych, poznając okolice Wolbromia, powiatu, a nawet kraju.

Nadal trwają spotkania Kółka Recytatorskiego prowadzonego przez Jolantę Kowalską, Klubu Literackiego Koszłka-Opałka pod opieką Zofii Neter, Kółka Teatralnego pod kierunkiem Magdaleny Grelewicz, Barbary Wróbel oraz Kółka Matematycznego kierowanego przez Marię Szczygieł.

W maju 2002 roku szkoła organizuje 8-dniową wycieczkę do Włoch, której ważnym punktem jest audiencja z papieżem Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra, a w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej – Dzień Europejski, za sprawą Iwony Misztal i Agnieszki Wiekiery-Szczepankiewicz. W następnych latach młodzież uczestniczy w kolejnych wycieczkach. m.in. na Słowację, do Rumunii.

Kolejna zmiana organizacyjna ma miejsce z początkiem roku szkolnego 2003/04, kiedy to utworzony zostaje Zespół Szkół, którego dyrektorem zostaje Waldemar Smoter, a jego zastępcą Krystyna Strózik (odchodzi na emeryturę wraz z zakończeniem roku szkolnego 2004/2005).

1 września 2005 roku dyrektor szkoły Waldemar Smoter powołuje na swojego zastępcę Barbarę Wróbel.

Życie szkoły obfituje w ważne i ciekawe wydarzenia. Spotkania z policjantami, udziały w Rajdach Jaskiniowców, Rajdach Maluchów, Rajdach Górskich czy w akcji „Sprzątanie Świata” - wpisują się na stałe w szkolny kalendarz. Uczniowie spotykają się z ciekawymi osobami; organizowane są Dni Sportu, szkolenia „Pierwsza pomoc”, wybory do Samorządu Uczniowskiego, stanowiące lekcję demokracji, mecze towarzyskie pomiędzy Radą Rodziców, a radnymi Rady Miejskiej, Festiwale Nauki, a także żywe lekcje historii pod wspólnym tytułem „Jak to drzewiej bywało”, prowadzone przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Za sprawą nauczycielki Jolanty Gamrot młodzież angażuje się w ogólnopolską akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”; w ramach której szkołę odwiedza m.in. znana poetka Wanda Chotomska.

W ostatnich latach nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w poważnych międzynarodowych programach „Comenius” i Deutsch Wagen Tour, uczestniczą w Małopolskich Nocach Naukowców.

W maju 2012 roku szkoła gości młodzież i nauczycieli ze szkół partnerskich z pięciu krajów: Portugalii, Walii, Turcji, Słowenii i Rumunii.

1 stycznia 2013 roku Przedszkole nr 2 w Wolbromiu dołącza do Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, tworząc Zespół Szkół w Wolbromiu. Od września 2013 roku uczniowie zerówki uczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy na przestrzeni pięćdziesięciu lat wychowywali się i uczyli w szkolnych murach przy ul. Pod Lasem. Wszystkich, którzy przyczynili się do ugruntowania dobrego imienia tej placówki w środowisku. Podziękowania, z okazji tak pięknego jubileuszu, należą się wielu osobom – wychowankom, a zwłaszcza nauczycielom. Przypomnijmy ich nazwiska, które na kartach historii pozostaną na zawsze:

Konstanty Dylewicz, Jan Gocek, Janina Krzemień, Janina Gądek, Jadwiga Nowak, Maria Krężel, Stanisława Walewska, Henryk Klich, Zofia Kozioł, Kazimiera Rogowska, Ryszard Jakubowski, Barbara Motowidlak, Roman Motowidlak, Eugeniusz Skibicki, Maria Olewińska, Maria Papaj, Regina Pałka, Barbara Mazurkiewicz, Teresa Kozieł, Barbara Grudzień, Zofia Wolczyńska, Janina Kowalik, Elżbieta Wiekiera, Jadwiga Stróżecka, Jolanta Kowalska, Barbara Lewandowicz, Zofia Neter, Wanda Haberka, Krystyna Pluta, Bolesław Pluta, Krystyna Pacia, Władysława Bijakowska, Waldemar Grudzień, Ewa Gołembiowska, Krystyna Strózik, Ewa Karcz, Maria Fabjańska, Maria Tujko, Agnieszka Gołembiowska-Karoń, Magdalena Grelewicz, Danuta Birlet, Elżbieta Ściańska, Krzysztof Augustowski, Barbara Wróbel, Agnieszka Szczepankiewicz, Jadwiga Wolańska, Maria Miranowicz, Anna Kaziród, Iwona Misztal, Jolanta Gamrot, Maria Szczygieł, Jolanta Gamrat, Beata Miłoszewska, Ewa Kubik, Aneta Dobrek i inni...

(na podstawie prezentacji multimedialnej

oraz historii SP nr 2 autorstwa Marii Szczygieł i Anny Kaziród)

 


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ