Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

60-lecie Szkolnego Związku Sportowego w Olkuszu

Sport kochają najwięcej...

Niemal trzy godziny trwały uroczystości jubileuszowe Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Olkuszu. 17 stycznia aulę Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Nullo szczelnie wypełnili obecni i emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół, działacze sportowi, prezesi klubów, szefowie instytucji działających na rzecz kultury fizycznej oraz przedstawiciele samorządów. Była okazja do przypomnienia bogatej historii organizacji, uhonorowania najbardziej zasłużonych dla jej rozwoju osób oraz podziękowania wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wspierali sport na naszym terenie.

Chwile wytchnienia w napiętym programie wypełniali uczniowie olkuskich szkół. Na samym początku wystąpili młodzi instrumentaliści pod opieką Jacka Nawary z tutejszej Szkoły Muzycznej, potem zespoły cheerleaders: „Kropki” ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Anity Wilczewskiej - Bocianowskiej oraz z I Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Edytę Kociołek.

 

Ci, którzy są wśród nas i Ci, którzy odeszli...

-„Stażem sześćdziesięciu lat istnienia może pochwalić się niewielu, a zważywszy na to, co wydarzyło się przez te lata, a zwłaszcza przez ostatnie ćwierćwiecze - wir zmian politycznych, ustrojowych, administracyjnych, sposobu zarządzania, ciągłe zmiany zachodzące w edukacji, organizacji sportu szkolnego - szkolenie w duchu prawidłowego rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej było rzeczą niezmiernie trudną. Nie byłoby to wszystko możliwe bez ludzi, ich zaangażowania i odpowiedzialności w działaniu. Ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. Tych, którzy tworzyli zręby Szkolnego Związku Sportowego, dbali o jego dobre funkcjonowanie, przekazywali swoje doświadczenie i dorobek młodszemu pokoleniu” - mówił prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Olkuszu Andrzej Feliksik, witając swoich poprzedników - zarówno działaczy SZS, jak i nauczycieli - dziękując im za wkład pracy w rozwój kultury fizycznej. Wymienił nazwiska najbardziej zasłużonych z terenu gminy Olkusz: Franciszka Lisowskiego, Barbarę Kuciel, Zdzisława Kwiatkowskiego, Kazimierza Chechelskiego, Marię Kleban, Danutę i Waldemara Ćmielów, Różę Hrynkiewicz, Barbarę i Krzysztofa Borawskich, Janusza Mentlewicza, Edwarda Wacha, Halinę Migas, Janinę Sołtysik, Irenę Kunderę, Jadwigę i Jana Nowaków, Jana Łaskawca, Janusza Piątka, Wojciecha Blocha, Kazimierza Klicha, Teresę Kamecką, Zofię Kucharzyk, Ireneusza Stasiaka, Urszulę Stach, Annę Ciuraszkiewicz, Ryszarda Wasilewskiego, Marka Słuszniaka, Jadwigę Łydkę, Zbigniewa Ubysza, Andrzeja Kusia, Krystynę Kliś, Romana Spiżewskiego, Marię Kaplitę, Stanisława Rolę i Marka Donatowicza.

Prezes przypomniał następnie nazwiska byłych działaczy i nauczycieli wychowania fizycznego z terenu gminy Wolbrom - Bolesława Plutę, Andrzeja Fabjańskiego, Jana Borówkę, Bogusława Starzyka, Mariana Ligienzę, Henrykę Hudzińską, Marię Szczepankiewicz i Marię Szotę, z gminy Bolesław - Zdzisława Rosoła, Wojciecha Nogilskiego, Zofię Łakomik, z gminy Bukowno - Ryszarda i Halinę Michalskich, Jerzego Borzęckiego, Jadwigę i Leszka Krzemieniów oraz z gminy Klucze - Barbarę i Henryka Swędziołów, Lidię Ordecką-Nogilską, Stefana Milanowskiego, Krystynę Bretner, Stefana Rychlińskiego i Barbarę Wojnar.

Uroczystość, jak każdy jubileusz, była okazją do spotkania byłych i obecnych nauczycieli wychowania fizycznego, ale - jak powiedział Andrzej Feliksik - nie jubileusze są ważne, tylko to, jak wychowamy i jakie cechy zaszczepimy kolejnym pokoleniom uczniów. -„A wszystkim nam zależy, by byli to ludzie zdrowi i mądrzy, umiejący sobie radzić i osiągający sukcesy nie tylko w sporcie, ale i w życiu.” Jak podkreślił, Szkolny Związek Sportowy jest tylko jednym z podmiotów kształtujących i wychowujących młode pokolenie. Nie będzie tej organizacji, bez pomocy i wsparcia samorządów, którym prezes - w imieniu całej organizacji - złożył podziękowania. Podobnie jak gminnym i miejskim ośrodkom sportu oraz dyrektorom szkół, którzy dbają o równomierny rozwój uczniów. Nie zapomniał w swoim wystąpieniu także o ważnej roli lokalnych klubów sportowych, gdzie często pracują byli i obecni nauczyciele wychowania fizycznego. Podziękowania popłynęły także w kierunku służby zdrowia, zwłaszcza dwóch pielęgniarek, które zawsze towarzyszą młodym sportowcom na zawodach i rozgrywkach - Mirosławy Krzykawskiej i Beaty Artiuchow.

Historia zaklęta w fotografii

Historię sportu szkolnego na terenie powiatu olkuskiego prezes SZS omówił ilustrując ją archiwalnymi zdjęciami oraz migawkami filmowymi. Bardzo często spośród twarzy młodych dziewcząt i chłopców na pożółkłych fotografiach można było rozpoznać późniejszych nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów szkół, prezesów klubów sportowych. Wielu z nich siedziało na sali, wielu odeszło na wieczny spoczynek. Ich nazwiska na stałe wypisały się w historię sportu powiatu olkuskiego. Byli to: Wojciech Boczkowski, Teresa Czerwik, Adam Dukat, Jan Kaplita, Wiesław Kuciel, Urszula Majcher, Jerzy Marszałek, Sławomir Mrożek, Roman Nowosad, Alojzy Orlicki, Adam Pabian, Ryszard Piętka, Tadeusz Wieczorek, Julian Wrona. Zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy...

Ciepłe słowa i gratulacje

Tę część uroczystości rozpoczęło odczytanie listu z gratulacjami nadesłanego przez Henryka Mazura - byłego inspektora Wydziału Oświaty w Olkuszu i byłego prezesa zarządu miejsko - gminnego SZS.

Wojewódzkie struktury SZS reprezentował sekretarz Andrzej Nowak, który przyjął w imieniu prezesa MSZS Waldemara Gramka podziękowania za dobrą współpracę od działaczy powiatu olkuskiego, a zwracając się do zebranych przypomniał podstawowe zadania związku, polegające na organizacji zawodów sportowych dla uczniów wszystkich szczebli. Podkreślił, że w prowadzonej na szczeblu województwa ogólnej punktacji, powiat olkuski plasuje się w połowie tabeli, wśród 22 powiatów Małopolski, ale w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych zajmuje już miejsce szóste (najlepiej wypadło IV LO w Olkuszu, które zajęło ósme miejsce). Gość zwrócił także uwagę na drugie ważne zadanie, jakie SZS realizuje, czyli program „Animator - Moje Boisko Orlik”, w ramach którego, razem z samorządami gmin, zatrudnia 248 instruktorów i trenerów. W minionym sezonie w zajęciach na „Orlikach” wzięło udział 72 tys. uczniów szkół podstawowych, 55 tys. uczniów gimnazjów, 42 tys. młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także 50 tys. osób dorosłych. Na zakończenie - dziękował wszystkim działaczom i władzom samorządowym za pomoc w pracy Szkolnego Związku Sportowego, życząc jak największych sukcesów w bieżącym roku, ogłoszonym przez ministerstwo „Rokiem szkoły w ruchu”.

Andrzej Nowak wręczył Zdzisławowi Kwiatkowskiemu srebrną odznakę z okazji 60-lecia Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego; medale „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego” odebrali natomiast z jego rąk: Andrzej Feliksik, Katarzyna Polak, Małgorzata Curyło, Izabela Cembrzyńska i Marcin Bujas.

Jubileusz był również okazją do podziękowania za wspieranie rozwoju sportu szkolnego władzom samorządowym powiatu oraz wchodzącym w jego skład gmin. Pamiątkowe puchary odebrali zatem: starosta olkuski Barbara Rzońca, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Włodzimierz Łysoń, reprezentujący władze gminy Wolbrom dyrektor Zespołu Szkół w Dłużcu Krzysztof Szczepankiewicz, sekretarza Miasta Bukowno Marcin Cockiewicz, zastępca wójta gminy Klucze Ilona Szczęch, zastępca wójta gminy Bolesław Ewa Muszyńska i sekretarz gminy Trzyciąż Anna Pasich.

W imieniu samorządowców głos zabrała starosta Barbara Rzońca, składając na ręce prezesa Andrzeja Feliksika serdeczne gratulacje, życzenia i podziękowania, również za osiągnięcia sportowe młodzieży powiatu olkuskiego na szczeblu wojewódzkim: -„To jest ten sukces, który świętujemy dzięki pracy wielu osób, którym serdecznie dziękuję.”

W imieniu burmistrza Wolbromia głos zabrał Krzysztof Szczepankiewicz, dziękując zarówno władzom SZS, jak i nauczycielom wychowania fizycznego oraz dyrektorom szkół za „kawał dobrej roboty”, jaką od lat wykonują. Ciepłe słowa pod adresem działaczy sportowych popłynęły także z ust zastępcy burmistrza Olkusza Włodzimierza Łysonia: -„To z Państwa strony obserwujemy często przeogromny wysiłek w zderzeniu z warunkami, w których przyszło kiedyś, ale także i teraz, realizować zadania sportu szkolnego. Jesteście zdeterminowani, wykonujecie wspaniałą pracę na rzecz naszych dzieci i naszej młodzieży. Wierzę, że nigdy nie zrezygnujecie z realizacji swojej misji” - mówił

Gratulacje z okazji jubileuszu, wraz z podziękowaniami za dotychczasową pracę na rzecz środowiska dla wszystkich nauczycieli, trenerów, działaczy sportowych i władz związku, przesłał wójt gminy Klucze Kazimierz Ściążko, a przekazująca jego słowa Ilona Szczęch w szczególny sposób podkreśliła zasługi Barbary i Henryka Swędziołów, którzy „w sposób wspaniały i wyjątkowy pracowali i nadal pracują z młodzieżą, rozwijając ją nie tylko sportowo, ale kształtując charaktery i wnosząc w życie młodych ludzi wiele dobrego”.

-„Państwo jesteście żywą historią powiatu olkuskiego, jesteście solą tej ziemi” - mówił przedstawiciel gminy Bukowno Marcin Cockiewicz, zapewniając o dalszym wsparciu ze strony samorządu, na który szkolny sport zawsze może liczyć.

Na ważną rolę, jaką w społeczeństwie odgrywają wszelkie organizacje sportowe, zwróciła uwagę zastępca wójta gminy Bolesław Ewa Muszyńska, a przemawiająca na końcu poseł Lidia Gądek podkreślała ogromną pracę i osiągnięcia szkolnego sportu na przestrzeni sześćdziesięciu lat. -„Nasza wielkość, to także wielkość ducha i ciała. I Wy właśnie, przez te wszystkie lata, tworzyliście wielkość naszego społeczeństwa. Bo sport i ruch tworzy nie tylko zdrowie fizyczne, ale wszystko to odpowiedzialne jest za zdrowie psychiczne. Gdyby nie prawidłowo rozwijający się sport w szkołach i poza nimi, nie mielibyśmy zdrowego społeczeństwa.” Wyraziła nadzieję, że 60 minionych lat jest dobrą podstawą do dalszego funkcjonowania Szkolnego Związku Sportowego w powiecie. -„Dziękuję i proszę - pracujcie dalej. A my, czyli rząd i samorządy, jesteśmy od tego, by Wam pomagać.”

W imieniu posła Jacka Osucha podziękowania za codzienny trud w wychowanie młodego pokolenia przekazał Wojciech Panek.

Podziękowania, puchary i dyplomy

Po krótkiej przerwie, którą wypełniły występy zespołu cheerleaders, przyszła kolej na dyplomy, odznaczenia i podziękowania dla zasłużonych nauczycieli i działaczy sportowych. Organizatorzy uhonorowali w ten sposób kilkadziesiąt osób, które na przestrzeni sześćdziesięciu lat kształtowały oblicze sportu szkolnego, jak i tych, którzy pracują z młodzieżą obecnie. Wszystkie te nazwiska podajemy w zastawieniach obok.

Gdy miła i wzruszająca ceremonia dobiegła końca, głos zabrał długoletni i znany w środowisku działacz sportowy Kazimierz Chechelski, przypominając zebranym kolejne nazwiska osób zasłużonych dla sportu szkolnego - Juliana Czurę, Rafała Kuliga, Stanisławy Święz i innych. Powrócił pamięcią do lat 50-tych i 60-tych, kiedy to na bazie Szkolnego Związku Sportowego powstawał MKS, w którym trenowało wielu wybitnych sportowców, m.in. Zbigniew Feliksik - mistrz Polski w biegu na 3000 m w roku 1962. Wyraził nadzieję, że tradycja sportu szkolnego w Olkuszu będzie dalej podtrzymywana, a nasi sportowcy rozsławią powiat na arenach całego świata.

W tym miejscu należy wspomnieć także, że przez lata w skład powiatu olkuskiego wchodziły także gminy: Pilica, Żarnowiec, Skała i Sławków. Działacze z tamtych ośrodków również mają swoje zasługi w rozwoju sportu szkolnego na tym terenie. Zmiany administracyjne spowodowały, iż podczas tegorocznego jubileuszu nie byli jednak obecni na uroczystości w Olkuszu...

Na koniec organizatorzy podziękowali również kierownictwu i pracownikom ośrodków sportu i rekreacji, na obiektach których wiele imprez sportowych jest rozgrywanych. Odebrali je: dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu Dariusz Murawski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie Zdzisław Dolezy.

Podsumowanie rywalizacji szkolnej

Podczas uroczystości wręczono puchary dyrektorom szkół, które w poszczególnych kategoriach zajęły najwyższe miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatu w roku szkolnym 2012/2013. I tak w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu (114 punktów), drugie Szkoła Podstawowa w Kluczach (100,5 punktu), a trzecie Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu (78 punktów). W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum w Kluczach (106 punktów), wyprzedzając minimalnie Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu (105 punktów) oraz Gimnazjum nr 4 w Olkuszu (86,5 punktu). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych królowały olkuskie licea – pierwsze miejsce przypadło IV LO w Olkuszu (143,5 punktu), drugie II LO w Olkuszu (93,5 punktu), a trzecie I LO w Olkuszu (87 punktów).

Pamiątkowe zdjęcie uczestników oraz pokazy akrobatyczne w wykonaniu młodych sportowców z klubu UKS Korona Olkusz pod opieką Jacka Czerniaka i Olimpii Ocieczek-Mrówki kończyły część oficjalną uroczystości. Po niej, prowadzący - Katarzyna Polak i Marcin Bujas - zaprosili wszystkich na tort i lampkę szampana, przy których był czas na wspomnienia i wpisy do księgi pamiątkowej.

60 lat szkolnego sportu w powiecie olkuskim odcisnęło swój ślad w historii...

Wojciech Szota

Organizatorzy jubileuszowych obchodów uhonorowali zasłużonych działaczy Szkolnego Związku Sportowego w powiecie olkuskim. Podziękowania, wraz z okolicznościową statuetką, medalem i dyplomem otrzymali: Henryk Mazur, Franciszek Lisowski, Henryk Swędzioł, Barbara Swędzioł, Barbara Kuciel, Kazimierz Chechelski, Ryszard Michalski, Halina Michalski, Waldemar Czarnota, Waldemar Ćmiel, Zdzisław Kwiatkowski, Grzegorz Sowula, Andrzej Feliksik, Bolesław Pluta, Edward Wach, Jerzy Borzęcki, Jan Nowak, Wojciech Bloch, Janusz Mentlewicz, Jan Łaskawiec, Zdzisław Rosół, Anna Ciuraszkiewicz, Irena Kundera, Halina Migas, Marian Ligienza, Henryka Hudzińska, Lidia Nogilska, Roman Spiżewski, Jadwiga Krzemień, Leszek Krzemień, Przemysław Rech, Alicja Feliksik, Janusz Cieślik, Katarzyna Polak, Marcin Bujas, Izabela Cembrzyńska, Małgorzata Curyło, Jan Borówka, Maria Szota, Maria Szczepankiewicz, Zofia Łakomik, Jadwiga Nowak, Teresa Kamecka, Piotr Głąbek, Marek Krzykawski, Barbara Zawadzka, Zbigniew Ubysz, Katarzyna Krawczyk, Tomasz Jurczyk, Rafał Lekston, Mirosław Siudyka, Norbert Bień, Janina Skipiała, Leszek Gołąb, Jolanta Nowosadzka, Beata Wadas, Dariusz Egeman, Anita Gajowiec, Krzysztof Szczepankiewicz, Barbara Kulanty, Grzegorz Głowacki, Jacek Szlęzak, Marcin Pluta, Anna Adamek, Grzegorz Ładoń, Grzegorz Starosta, Radosław Koterba, Marcin Miotk, Grzegorz Kaliś, Anna Skręt, Katarzyna Polak i Marcin Bujas.

 

Podziękowania dla działaczy gminnych struktur SZS

Gmina Olkusz: Maria Kleban, Róża Hrynkiewicz, Jadwiga Łydka, Jacek Piekarski, Leszek Litarski, Barbara Borawska, Krzysztof Borawski, Ryszard Wasilewski, Janusz Piątek, Marek Słuszniak, Maria Kaplita, Grzegorz Czerwiński, Marek Donatowicz, Janina Sołtysik, Danuta Ćmiel, Krystyna Kliś, Andrzej Kuś, Urszula Stach, Zofia Kucharzyk, Ireneusz Stasiak, Kazimierz Klich, Krzysztof Lis, Lucyna Stach, Agata Bąchór, Rafał Krawczyk, Iwona Pieniążek, Agata Ostrowska, Agata Wdowik, Sylwester Brzeziński, Adam Borecki, Tomasz Bocianowski, Marcin Sosiński, Maciej Januszek, Tomasz Michalik, Marcin Sołtysik, Tomasz Tomsia, Grzegorz Haberka, Rafał Natkaniec, Małgorzata Panasiuk, Paweł Banyś, Paweł Żuchowicz, Barbara Kordaszewska, Mirosława Pasek, Anna Głąb, Józef Ślązak, Małgorzata Foryś, Małgorzata Lekston, Jacek Kita, Krzysztof Jurga, Beata Urban, Witold Synowiec, Anna Korczyk, Adam Oleniacz, Sylwia Molik, Jarosław Żurek, Wioleta Bigaj, Jolanta Fatyga, Jerzy Sibilak, Andrzej Banyś, Agnieszka Wardęga, Elżbieta Piegzik, Monika Bujas, Michał Ziarno, Patrycja Zawada, Tamara Pierchała, Olimpia Ocieczek-Mrówka, Jacek Czerniak, Adam Mocny, Przemysław Wójcikowski, Jowita Gajos-Niewiara, Monika Pastwa, Dominika Natkaniec, Damian Bigaj, Aleksandra Szymanek, Edyta Kociołek, Renata Czarnul, Paweł Mączka, Dariusz Wardęga, Agnieszka Foryś, Justyna Gałgus, Katarzyna Nawara, Krzysztof Żurek, Andrzej Olewiński, Rafał Michalski.

Gmina Wolbrom: Andrzej Fabjański, Anna Bratek, Tomasz Wójcicki, Tomasz Wiekiera, Krzysztof Opiłka, Ewelina Hudzińska, Przemysław Kadula, Bogusław Starzyk.

Gminy Bukowno: Jerzy Maczuga, Andrzej Sermak, Agnieszka Karcz, Mariusz Kłapciński, Piotr Stawarz, Magdalena Podgórska, Krzysztof Kańczuga, Marcelina Kowala-Grybska, Małgorzata Muzyk, Dorota Brzezińska.

Gmina Klucze: Marek Świerczek, Ewelina Maryszewska Polan, Stefan Milanowski, Witold Wdowik, Krystyna Bretner, Stefan Rychliński, Barbara Wojnar, Paweł Krawczyk, Hubert Poczęsny, Marek Starczyński, Paweł Milanowski, Edyta Mędrek, Grzegorz Żmudka, Mirosława Dziatłowicz.

Gmina Bolesław: Wojciech Nogilski, Bartosz Celadyn, Katarzyna Gruszczyńska, Dorota Filipek.

Gmina Trzyciąż: Tadeusz Łukasiewicz i Marek Żak.

 


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ