Kasa dla Nowego Szpitala?

Na Forum Subregionalnym Małopolski Zachodniej, które odbyło się 14 lutego, zapadła decyzja o poparciu wniosku Nowego Szpitala w Olkuszu, o możliwość występowania o dofinansowanie unijne w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (tzw. „projekty subregionalne”). Wsparcie Starostwu Powiatowemu w jego staraniach o dofinansowanie udzielili burmistrzowie Bukowna, Olkusza i Wolbromia. Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w lutym, a rozstrzygnięty w końcu kwietniu.

Projekt Nowego Szpitala zakłada „budowę i wyposażenie bloku operacyjnego oraz sterylizatorni, modernizację oddziału zakaźnego, utworzenie oddziału endoskopii oraz dostosowanie pomieszczeń obecnego SOR do potrzeb poradni specjalistycznych.” Koszt inwestycji szacuje się na 10 mln zł (dofinansowanie, o które stara się NS ma wynieść ponad 8 mln zł). Wśród licznych sztuk sprzętu medycznego, jakie zamierza zakupić olkuski szpital, są m.in. stoły operacyjne, aparat do znieczulenia oraz aparatura do wykonywania operacji i zabiegów chirurgicznych. Ponadto do końca tego roku ma powstać nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego koszt budowy oszacowano na 6,2 miliona złotych (dofinansowanie ze środków UE ponad 4,8 mln zł).

 


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ