Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Rada Nadzorcza Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wybiera

Dwóch kandydatów na prezesa

9 stycznia o godz. 16:00 upłynął termin zgłaszania ofert do konkursu na stanowisko prezesa zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji. Z naszych informacji wynika, że do konkursu stanęło dwóch kandydatów.

Z opublikowanego 3 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolbrom ogłoszenia wynika, że kandydat na to stanowisko powinien spełniać następujące kryteria: posiadać wykształcenie wyższe, legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym (doświadczenie w kierowaniu co najmniej 10-osobowym zespołem), wykazać się znajomością przepisów związanych z zakresem działalności spółki oraz z sektorem, w którym działa, m.in. ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo zamówień publicznych. Oprócz tego znać procedury ISO, przynajmniej jeden język obcy (w mowie i piśmie), posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, powinien też być niekarany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych oraz posiadać prawo jazdy kat. B.


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ