Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

18 głosów „za”, 0 „przeciw”

Absolutorium dla burmistrza Wolbromia

Wszyscy radni obecni na sesji w dniu 26 czerwca głosowali za udzieleniem burmistrzowi Adamowi Zielnikowi wotum zaufania i absolutorium za rok 2018. Wcześniej dyskutowali nad przedstawionym raportem o stanie gminy i zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu gminy za miniony rok.

Budżet gminy Wolbrom za 2018 rok zamknął się dochodami w wysokości 105.220.312,58 zł i wydatkami w wysokości 114.902.911,39 zł, co oznacza deficyt w wysokości 9.682.598,81 zł. Na koniec minionego roku gmina posiadała 19.083.315,87 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Większość z nich udzielona była przez Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia, kilka zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane z programów Unii Europejskiej i spłacane z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki majątkowe wyniosły 31.888.463,95 zł i byłyby prawdopodobnie jeszcze wyższe, ale część inwestycji, z przyczyn ekonomicznych, przeniesiono na rok bieżący (brak możliwości uzyskania dofinansowania w roku 2018).
W debacie nad raportem o stanie gminy w 2018 roku, jako pierwszy głos zabrał radny Radosław Kuś, który zwrócił uwagę na trzy obszary, którym – jego zdaniem – władze samorządowe powinny poświęcić szczególną troskę z uwagi na kluczowe znaczenie dla rozwoju. Są to: przeciwdziałanie spadkowi liczby mieszkańców (m.in. poprzez wsparcie budownictwa wielorodzinnego), dopracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacja i ochrona zabytków kulturowego dziedzictwa materialnego. Do jego wystąpienia odnosili się radni Zdzisław Pasich, Kazimierz Pacia, przewodniczący Bartłomiej Żurek, a na końcu także burmistrz Adam Zielnik, który zwrócił uwagę na oddane w zeszłym roku do użytku mieszkania komunalne i plany, jakie samorząd ma w tym względzie w najbliższym czasie. Informował o będących w dyspozycji gminy terenach inwestycyjnych, sukcesywnie wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Podkreślił na zakończenie, że ideą, którą kieruje się w swym działaniu, jest zrównoważony rozwój całej gminy.
Po zakończeniu debaty radni jednomyślnie głosowali za wotum zaufania dla burmistrza, czego konsekwencją było udzielone absolutorium, poprzedzone przyjęciem sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2018. Kwiaty dla Adama Zielnika oraz dla skarbnik Edyty Żuchowicz-Reszki były symbolicznymi podziękowaniami za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności w minionym roku.


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ