Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Budżet gminy Wolbrom na 2021 rok

Ambitne plany mimo pandemii

30 grudnia wolbromscy radni chwalili budżet gminy na 2021 rok. Zakłada on dochody na poziomie 113.302.959,05 zł i wydatki w wysokości 120.708.202,10 zł, w tym majątkowe – 25.452.948,87 zł, czyli ponad 21%. W stosunku do planowanego rok temu budżetu na rok 2020, przewidywane dochody są wyższe o ponad 9 mln zł, ale wydatki niemal identyczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że to są tylko plany, które – co jest normalną praktyką – modyfikuje się w ciągu roku wielokrotnie, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji w finansach gminy. A to dochodzą nieprzewidziane, a konieczne do poniesienia wydatki, a to uda się z powodzeniem aplikować o środki zewnętrzne, to znowu skrócą się lub wydłużą terminy realizacji niektórych przedsięwzięć. Dość powiedzieć, że pod koniec grudnia ubiegłego roku radni podjęli uchwałę wprowadzającą ostatnie zmiany do budżetu gminy w roku 2020, w której wydatki zamknęły się kwotą ponad 128 mln zł, czyli o prawie 10 mln wyższą niż planowano początkowo.

czym pokryjemy deficyt?

Jak czytamy w uchwale budżetowej: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.405.243,05 zł, który zostanie pokryty w kwocie 2.551.870,00 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwocie 81.500,00 zł przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych oraz w kwocie 4.771.873,05 zł przychodami pochodzącymi z zaciąganych w 2021 roku kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Pozostałe przychody w kwocie 2.476.703,00 zł, w tym w kwocie 434.801,95 zł pochodzącej z kredytów i pożyczek zaciąganych w 2021 roku na rynku krajowym oraz w kwocie 2.041.901,05 zł pochodzącej wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu przeznacza się na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 2.476.703,00 zł.

Oto planowane wydatki gminy Wolbrom na rok 2021:

Rolnictwo i łowiectwo – 2.341.262,07

Leśnictwo – 3.250,00

Transport i łączność – 6.798.936,39

Turystyka – 2.592.443,12

Gospodarka mieszkaniowa – 2.020.594,46

Działalność usługowa – 296.550,00

Administracja publiczna – 8.847.736,75

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.400,00

Obrona narodowa – 600,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.599.194,05

Obsługa długu publicznego – 895.876,42

Różne rozliczenia – 680.000,00

Oświata i wychowanie – 33.806.314,77

Ochrona zdrowia – 404.832,00

Pomoc społeczna – 8.601.192,75

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 252.800,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – 356.482,27

Rodzina – 29.558.965,77

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.129.218,71

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.695.172,28

Kultura fizyczna – 3.822.380,29

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE – 95.255.253,23

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 25.452.948,87

RAZEM WYDATKI – 120.708.202,10


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ